A weboldal sütiket használ.

Sütiket használunk a tartalom és a hirdetések személyre szabásához, a közösségi médiafunkciók és a forgalom elemzéséhez. További információ a sütik használatáról.

Elfogadom!
Menü
Nyelv
Hungarian hu
English en
Pénznem

Elállási jogról szóló tájékoztató

Elállási jogról szóló tájékoztató

1.      melléklet a 45/2014. (II.26.)Korm. rendelethez

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen ön vagy az ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni( például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Rubin Kft. 6771 Szeged, Szerb u. 173. vagy info@rubinpaprika.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét ön viseli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Az elállási jog nem gyakorolható:

 

a.      olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza. Vagyis kérjük, hogy amennyiben élni kíván elállási jogával, a terméket NE bontsa fel, ellenkező esetben CSAK MINŐSÉGI kifogás esetén van lehetőség a termék cseréjére!